TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHEŁMŻY

    Towarzystwo Przyjaciół Chełmży powstało w 2007 r. i już od początku swej działalności założyło sobie wiele celów rozszerzających poczucie patriotyzmu w regionie toruńskim oraz integrację różnych środowisk twórczych, artystycznych i naukowych. Prowadzi szeroką działalność społeczno-kulturalną, oświatową i turystyczną głównie na terenie miasta Chełmży popartą jego wszechstronną promocją.